Supervision til psykologer og andre faggrupper

De dygtige professionelle omsorgsgivere er bl.a. kendetegnet ved en ydmyghed i forhold til egne evner, der gør at de bliver ved med at søge feedback og reflektere kritisk over deres egen praksis. (Sara Daniel 2021).

Alle der arbejder professionelt med omsorg, bør have adgang til et rum hvor der kan reflekteres over praksis, og hvor sårbarhed, tvivl eller magtesløshed kan blive mødt med varme og medfølelse.

Supervision er en måde at udforske og perspektivere din faglighed og daglige praksis, og en måde at få delt dine tanker og følelser i forhold til dit arbejdsliv. Supervision er også en måde at sikre den faglige kvalitet i forhold til de mennesker, du arbejder med. Helt konkret kan supervisionen tage udgangspunkt i konkrete sager, samarbejdsrelationer og/eller organisatoriske forhold, ligesom der er mulighed for at drøfte forskellige teoretiske forståelser af et konkret problem. Samtidig kan supervision også tendere i retning af et mere egenterapeutisk arbejde hvor vi kigger på de dele af os, der bliver trigget, overvældet, udmattede, utrygge, overinvolverede mm. i vores arbejde som terapeuter eller med mennesker generelt. Vigtigt er det ikke at glemme, at vi også er omsorgsperson for os selv på et indre plan i vores arbejde, og det er derfor ikke ligegyldigt hvordan vi møder os selv når der er noget på spil eller når noget er svært, Jeg har stor opmærksomhed på hvordan vores trivsel påvirkes af hvorvidt vi møder os selv med kritik eller med medfølelse og omsorg.

Jeg tilbyder et rum, hvor vi sammen kan undersøge hvordan nogle tematikker påvirker dig mere end andre, og hvorfor nogle opgaver falder dig let, mens andre udfordrer dig igen og igen og hvor målet er, at du opnår størst mulig sikkerhed og tryghed i dit arbejde

Supervision af psykologer

Jeg tilbyder supervisionsforløb til psykologer både individuelt og i grupper.

Jeg har en sikker teoretisk fundering, inspireret af Post strukturalistiske, Systemiske og Narrative ideer, Imago relationsterapi, EFT, IFS og MSC

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan jeg arbejder, hvornår næste gruppeforløb starter op eller andet.

Supervision for andre faggrupper

Jeg tilbyder desuden supervision til andre faggrupper end psykologer, herunder pædagoger, sundhedsplejersker, læger, præster, socialrådgivere og plejefamilier individuel såvel som i gruppe.