Individuelle samtaler

Jeg tilbyder samtaleforløb af kortere eller længere varighed. Nogle mennesker føler sig bedst hjulpet i et længerevarende terapeutisk forløb, mens andre finder mere mening i et korterevarende forløb eller en enkelt afklarende samtale. Nogle finder støtte i psykologsamtaler i perioder af livet, hvor der er opstået tvivl, sorg eller andre typer af livskriser og tab af mening, og andre bruger samtalerne mere selvudviklende og undersøgende af måske mere livsduelige måde at være i verden på. Nogle søger efter livsvisdom, mens andre oplever at være faret vild og ønsker hjælp med at finde retning.
Alt er velkomment og du er velkommen med det du måtte bringe med dig.

Visne efterårsblade mellem granitsten
Icon

Karoline er en begavet psykolog med stor menneskelig indsigt og faglig dygtighed. Hun har hjulpet mig ud af en alvorlig depression gennem samtaleterapi. Under vores samtaler balancerede Karoline helt perfekt mellem at lytte, sparre og komme med input, således at det i sidste ende var mig selv, der behandlede sygdommen, men indenfor den ramme, som Karoline professionelt satte op. Karoline formåede at skabe et fortroligt, trygt og konstruktivt rum, hvor vi sammen kunne dykke ned i problemerne og tale åbent om dem, uden at jeg følte mig udsat eller sat i forlegenhed i en ellers meget sårbar situation. Hos Karoline føler man sig både respekteret, taget alvorligt og hjulpet. Behandlingen hos Karoline var afgørende for, at jeg hurtig blev rask igen og på en lang række områder er kommet længere med mit liv og selvforståelse. Med langt større livskvalitet som konsekvens.

Peter